Jan Antonín Baťa vybudoval kanál na trase Otrokovice-Rohatec, který byl určený především pro dopravu lignitu z Ratíškovic. Délka kanálu je 52 km, z toho 26 km využívá toku Moravy. Kromě dopravy sloužil kanál v minulosti i k zavlažování okolí. Do provozu byla stavba uvedena v roce 1938. Kolem kanálu byla vybudovaná hráz, aby mohli koně tahat naložené čluny. Na stavbě pracovalo denně až 800 dělníků, práce se prováděly ručně, bez použití mechanizace.

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

Baťův kanál – WEBKAMERY

Baťův kanál neboli průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice se Sudoměřicemi, kde se překládalo hnědé uhlí z železničních vagonů do lodí a remorkéry přepravovalo do Otrokovic. Do Rohatce tato vodní cesta nebyla a není splavněna.

wikipedia

V dnešní době je téměř celá vodní cesta opravena, zprovozněno je 13 plavebních komor, 8 přístavů a 16 přístavišť. Umožněna je jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi až po slovenskou Skalicí. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže. Vodní cesta vede částečně po řece Moravě, plánuje se ji dále upravovat a prodloužit ji až do Hodonína a Kroměříže.

Baťův kanál je lemován páteřní cyklostezkou dlouhou více jak 80 km, na kterou dále navazují stezky a trasy v okolí, včetně Moravských vinařských stezek. Cyklostezku si jistě oblíbí jak dálkoví cyklisté, tak i in-line bruslaři, protože povrch cyklostezky je převážně asfaltový.

Převážná část Baťova kanálu náleží k Slovácké vinařské podoblasti. Stejně jako samotný region Slovácko je vyhlášen pestrostí tradic, folklóru a zvyků, nabízí i Slovácká vinařská podoblast různorodou nabídku jednotlivých odrůd v návaznosti na místní přírodní podmínky. Jihovýchodní úsek průplavu pak lemuje významná slovenská vinařská oblast –Skalický vinařský rajón.

Zdroj: www.batacanal.cz, www.batak.cz, www.vyletnik.cz, Wikipedia

Foto: Czeva, via Wikimedia Commons