Spousta lidí se každý den spoléhá na síť Wi-Fi, ať už jde o práci, přístup ke zprávám, práci, nebo k sociálním sítím. Wi-Fi sítě jsou téměř všude a každý den přibývají další a další. Přesto, že možná Wi-Fi směřuje k všudypřítomnosti, kolik z nás vlastně ví, co tento pojem znamená?

Určitě koluje několik dobrých dohadů. Způsob, jakým je napsán, by naznačoval, že je to zkratka pro něco, a nejpodobnější termín, který lze s ohledem na to najít, je “hi-fi”, což znamená “high fidelity”, neboli vysokou věrnost reprodukce akustického signálu. Wi-Fi tedy musí znamenat “wireless fidelity”, že?

Špatně (i když je to celkem rozumná logika). Podle Phila Belangera, zakládajícího člena Wi-Fi Alliance, Wi-Fi ve skutečnosti neznamená vůbec nic.

“Wi-Fi neznamená nic. Není to zkratka. Nemá žádný význam,” řekl Belanger.

Co tedy Wi-Fi znamená?

Ukázalo se, že termín Wi-Fi vymyslela marketingová firma Interbrand, která měla za úkol vymyslet název, který by si každý zapamatoval. Koneckonců, technický termín pro Wi-Fi byl IEEE 802.11 což není zrovna nejchytlavější název na světě.

Společnost Interbrand přinesla Wi-Fi Alliance seznam deseti různých názvů, ale nakonec zvítězila Wi-Fi. Název neměl mít přímý význam, šlo spíše o to, co se spotřebitelům vybaví v hlavě.

“Navrhli jsme název Wi-Fi, protože nám zákazníci řekli, že jeho podobnost s již široce chápaným pojmem hi-fi, což je zkratka pro “high fidelity”, jim pomohla tento pojem pochopit,” uvedla společnost Interbrand. “Název odráží skutečnost, že i bez kabelů poskytuje Wi-Fi vysoce kvalitní a bezeztrátové připojení, ať jste kdekoli.”

Proč mýtus “Wireless Fidelity” přetrvává?

Wi-Fi a hi-fi tedy znějí podobně a vyvolávají podobné myšlenky o produktech, které představují, ale podle Belangera existuje více důvodů, proč jsou někteří lidé tak skálopevně přesvědčeni, že Wi-Fi znamená “Wireless Fidelity”.

“Jediný důvod, proč slyšíte něco o “Wireless Fidelity”, je ten, že se někteří kolegové ve skupině báli. Nerozuměli značce ani marketingu. Nedokázali si představit, že by používali název “Wi-Fi”, aniž by měli nějaké doslovné vysvětlení,” vysvětlil Belanger. “Tak jsme přistoupili na kompromis a dohodli se, že spolu s názvem uvedeme i slogan “The Standard for Wireless Fidelity”

“Byl to neobratný pokus vymyslet dvě slova, která by se k sobě hodila Wi a Fi. To je vše.”

Od tohoto sloganu Wi-Fi Alliance později upustila poté, co Wi-Fi začalo mít stále větší úspěch, ale zjevně povědomí o “Wireless Fidelity” bude přežívat ještě dlouho.

Zdroj: iflscience.com
Foto: OpenClipart-Vectors z Pixabay