Ve středu 18. a čtvrtek 19. ledna proběhlo na středních školách po celé České republice druhé kolo Studentských prezidentských voleb. Studenti „nanečisto“ volili mezi dvěma kandidáty druhého kola reálných prezidentských voleb: Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Do prvního a/nebo druhého kola Studentských voleb se přihlásilo celkem 530 škol. Zájem škol byl rekordní za celou dobu existence projektu. Výsledky v prvním kole zaslalo v řádném termínu agentuře Kantar ke zpracování 504 škol, výsledky ve druhém kole 350 škol. Platný hlas v prvním kole odevzdalo 76 136 studentů, ve druhém kole 52 930 studentů.

Jak studenti hlasovali

Většinu hlasů získal mezi středoškolskými studenty Petr Pavel (85,72 %). Andreje Babiše volilo 14,28 % studentů.

„Vítězství Petra Pavla v druhém kole Studentských prezidentských voleb je drtivé, získal téměř 86 % hlasů. Nejlepšího výsledku dosáhl v Libereckém kraji (92 %) a v Jihočeském kraji (89,9 %). Studentské hlasování znovu ukázalo, že Andrej Babiš se přízni nejmladší generace netěší. Jen ve dvou krajích přesáhl jeho zisk hlasů hranici 20 % (ve Zlínském 21,5 % a v Ústeckém 20,9 %),“ uvádí Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni a iniciátor tzv. „voleb nanečisto. „Z porovnání podle typů škol vidíme, že výsledky Petra Pavla se příliš neliší na gymnáziích (89,7 %) a na středních odborných školách (83,2 %), méně hlasů pak dostal na odborných učilištích (66,7 %),“ dodává Karel Strachota.

Koho zvolili středoškoláci za prezidenta v minulých volbách

V roce 2017 u studentů v 1. kole zvítězil Jiří Drahoš a za ním se na druhém místě umístil Miloš Zeman. Stejné pořadí pak potvrdilo i 2. kolo Studentských voleb, které se konalo v lednu 2018. Zatím poslední Studentské volby proběhly v prosinci 2022, kdy středoškoláci vybírali svého favorita z devíti kandidátů, které po přezkoumání kandidátních listin vyhlásilo k 25. 11. 2022 Ministerstvo vnitra. Zvítězila Danuše Nerudová. Kompletní výsledky 1. kola Studentských prezidentských voleb 2023 za celou Českou republiku i přehled jednotlivých ročníků a výsledků za celou dobu existence projektu jsou k nahlédnutí.

Jak volby na školách probíhaly

Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga. Dohlížející vyučující po skončení voleb vyplnil jednoduchý elektronický formulář, který obsahoval seznam skutečných kandidátů na prezidenta České republiky. Pro přístup k formuláři obdržel vyučující unikátní přístupový kód od sociologické výzkumné agentury Kantar, která výsledky Studentských voleb zpracovala a předala nám je k uveřejnění. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný další subjekt.

Studentské volby jsou primárně vzdělávacím projektem

Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR nebo s pravidly financování předvolebních kampaní. Učí se také rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky, uvědomují si spojitost politiky s médii a význam vlastní aktivní účasti ve volbách. Zapojené školy mají od nás k dispozici řadu materiálů potřebných k uskutečnění voleb: hlasovací lístky, pokyny pro voliče, pokyny pro volební komisi, brožuru s informacemi, plakáty prezidentských voleb a nálepku na volební urnu. A také dokumentární filmy s výukovými materiály, které se tématu voleb věnují. 

Výsledky studentských voleb ke stažení

Zdroj: Vzdělávací program JSNS Člověk v tísni, o. p. s.