Bývalá restaurace Bohemia na pražském Výstavišti se dočkala kompletní a velmi náročné rekonstrukce s ohledem na zachování svého historického rázu. Budova bývalé plzeňské restaurace z roku 1891 nyní otevírá své brány veřejnosti a bude sloužit pro rozmanité účely jako konference, výstavy, módní přehlídky, komorní koncerty a další kulturní akce nebo společenská a obchodní setkání.

„Návštěvníkům Výstaviště i Stromovky se dosud nabízel pouze smutný pohled na chátrající a uzavřený objekt bývalé restaurace Bohemia. Nyní jsme této historické budově navrátili její bývalou krásu a mě těší, že brzy otevřeme Pražanům nový reprezentativní a kultivovaný prostor pro konání nejrůznějších akcí. Restaurace Bohemia se tak zařadí na seznam investičních akcí, které jsme v areálu dokončili během jediného volebního období. Kromě revitalizace dolní části Výstaviště s venkovními sportovišti bych rád zmínil opravenou sousední budovu s restaurací Pražan a Křižíkovy pavilony. A v nejbližších letech se k nim přidá i právě rekonstruované divadlo Spirála, Lapidárium a především symbol celého Výstaviště, Průmyslový palác,“ 

Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy

Budova Bohemia byla původně vystavěna jako restaurace v rámci Jubilejní zemské výstavy v roce 1891, patří tedy k nejstarším stavbám na Výstavišti. Traduje se, že prvním nájemcem restaurace byl hoteliér a restauratér Václav Petzold, pod jehož jménem je restaurační pavilon veden v seznamu památek. Jako restaurace sloužila Bohemia i v následujících letech, a to až do druhé poloviny 20. století.

Objekt nyní prošel komplexní obnovou podle projektu architektonické kanceláře SGL PROJEKT s.r.o., Ak. arch. Jiřího Javůrka a Ing. Heleny Literové, stavební práce realizovala firma Subterra a.s. Stavba již prošla kolaudací a během následujících týdnů bude rekonstrukce dokončena o poslední detaily týkající se zejména okolí samotné budovy a přístupových cest. Celkový rozpočet rekonstrukčních prací činil 87,7 milionů korun.

Objekt nabízí přízemní prostorný sál pro společenské a kulturní akce, módní přehlídky, komorní koncerty, vernisáže, tiskové konference a další eventy různého zaměření. Budoucím návštěvníkům jsou k dispozici v horním patře také dva salonky pro obchodní jednání, komorní setkávání či prezentace výrobků a služeb. Nechybí ani špičkově vybavená kuchyně se zázemím pro nejnáročnější catering s tím, že další menší profesionální kuchyně se nachází také v horním patře pro případ využití všech prostor budovy v jeden moment. Samozřejmostí je pak veškeré technické zázemí včetně ozvučení. Kapacita budovy je 164 osob.

„Budova Bohemia patří vedle Průmyslového paláce k historicky nejvýznamnějším objektům na Výstavišti. Osobně jsem moc rád, že byla zachována a velmi citlivě renovována, díky čemuž můžeme našim návštěvníkům a obchodním partnerům nabídnout další unikátní místo pro řadu ať už kulturních akcí nebo společenských setkání. Přestože rekonstrukce vyžadovala skutečně rozsáhlé úpravy a zachovány byly prakticky jen obvodové zdi, střechy zázemí a věžiček, podařilo se zachránit další historický objekt, který si svou budoucnost bezesporu zaslouží,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.

Zajímavosti ze stavby:

 • – hlavní zaklenutý sál objektu má celkovou výšku 10 m
 • – čelní a boční okna sálu mají výšku 5,7 m, vstupní francouzské okno s hlavními vstupními dveřmi má výšku 6,7 m
 • – na bočních fasádách hlavního sálu byly historicky provedeny klenuté otvory pro okna, ale osazena byla okna s rovným napražím, dozdívky pod klenbou byly odstraněny a byla provedena okna s lunetami jako v hlavním průčelí objektu
 • – původní okna byla zachována jen zčásti, profilace nových oken je kopií původních a zachovaných prvků (profilace poutců, klapaček, rámu, krycích lišty apod.)
 • – v západní zdi bylo odkryto zazděné původní okno, jeho profilace byla použita pro výrobu oken v západní fasádě (směrem do Stromovky)
 • – výběr barvy použité na oknech vycházel z průzkumu oken a následně i barevného provedení zazděného okna objeveného během rekonstrukce
 • – původní dveře nebyly dochovány
 • – při demontáži novodobé plechové krytiny západní části krovu byly za pozednicemi objeveny zbytky břidličných střešních šablon, které pak nahradily původně plánovanou střešní krytinu
 • – na severní a západní fasádě byly doplněny původní pilastry (na fasádě zachovány hlavice bez dříku)
 • – stav krovu nad hlavním sálem vyžadoval jeho kompletní výměnu, tím bylo nutné znovu zrealizovat klenutý podhled sálu, nově jsou provedeny i krovy na bočních věžičkách
 • – nově realizovaný krov je tvarovou kopií původního krovu nad hlavním sálem, a to včetně zavěšeného podhledu hlavního sálu, před jeho demontáží byl podrobně zaměřen, spoje byly provedeny v maximální možné míře tesařsky, tahové spoje byly provedeny jako kopie původních
 • – ramenáty krovu byly vyráběny na místě stavby
 • – na nový krov a klenutý podhled nad hlavním sálem bylo spotřebováno cca 30 m3 dřeva, krov se skládá z cca 570 prvků
 • – technologické rozvody jsou vedeny v instalačních kanálech pod podlahou 1. podlaží
 • – omítky jsou provedeny vápenné s pucolánem (jemný písečný sopečný popel využívaný jako hydraulické pojivo do malt a betonů)

Budova Bohemia nabízí:

 • – Hlavní sál: 157 m2 / kapacita 80 osob
 • – Bar: 54 m2 / kapacita 28 osob
 • – Dva salonky: á 48 m2 / 28 osob
 • – Terasy: 1274 m2
 • – Zastavěná plocha: 703 m2