Jaké je riziko vzniku a šíření požáru, zjistí nově lidé kdekoliv na světě díky české aplikaci pro předpověď počasí Windy.com. Ta ve spolupráci s vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe přidala další dvě předpovědní vrstvy.

„Naším cílem bylo, abychom poskytli globálně dostupné informace, které je možné si zobrazit jedním kliknutím v mobilu. Mohou sehrát užitečnou roli při prevenci proti požárům či při jejich hašení,“ řekl mluvčí Windy.com David Polášek. V souvislosti s probíhající klimatickou změnou se na mnoha místech planety mění frekvence výskytu a intenzita požárů.

„Jedním z důsledků změny klimatu je výskyt sucha a extrémně vysokých teplot. Střední Evropa není jediným regionem, v němž pozorujeme častější výskyt požárně příznivého počasí. Tento trend bude nejen podle našich analýz pokračovat,“ uvedl bioklimatolog z CzechGlobe Miroslav Trnka. Vědci i tvůrci aplikace předpokládají, že dostupné a jednoduše srozumitelné informace mohou vést k zodpovědnějšímu chování v krajině bezprostředně ohrožené vznikem požáru a například odložení požárně rizikových aktivit. Za naprostou většinou požárů totiž stojí přímo či nepřímo lidé.

Aplikace je globální a propojená s dalšími klíčovými informacemi, jako je například lokální směr větru a má potenciální využití i v případě již vypuknuvšího požáru, kdy nejsou k dispozici jiná či lepší data. V některých regionech světa k dispozici ani jiná předpověď není.

Požární vrstvu najde uživatel v záložce pod názvem Nebezpečí požáru a po jejím rozkliknutí se mu nabízí volba mezi vrstvami s názvy Šíření požáru a Vlhkost paliva. V první z nich najde interaktivní mapu světa, která zobrazuje šest stupňů rizika barevně odlišených od zelené po fialovou na základě metodologie kanadského Fire Weather Index. Druhá vrstva předpovídá riziko vzniku požáru na základě vlhkosti paliva, jímž je odumřelá biomasa. Barevná škála ukazuje její relativní vlhkost. „Hodnoty běžně oscilují mezi 1 až 35 procenty. Hodnoty pod 15 procent již představují zvýšené riziko požárů a pod 6 procent představují nebezpečí možného extrémního požáru,“ vysvětlil Trnka.

Model, který vědci pro výpočet rizika použili, vychází z meteorologických dat a jejich empiricky ověřených vztahů s vlhkostí paliva.

Vědci z CzechGlobe využili při tvorbě nové vrstvy na Windy.com mimo jiné i zkušenosti, které získali při vývoji aplikace FireRisk, která zobrazuje riziko vzniku a šíření požáru v Česku na devět následujících dnů. Na Windy.com je možné zobrazit totéž globálně na osm dnů dopředu.

Aplikace se stále zdokonaluje a postupně přidává nové vrstvy. Slouží tak například profesionálním sportovcům, pilotům, ale i záchranným týmům. Pracuje s deseti předpovědními modely a nabízí přes 60 různých předpovědních vrstev. S vědci z CzechGlobe spolupracují její tvůrci například také při tvorbě vrstvy, která zobrazuje předpověď sucha.

Zdroj: Akademie věd ČR