Právní regulace je téměř hotova, jakožto i prodejní kodex Česko-Slovenské Asociace za Kratom (ČSAK). Přesto vládní představitelé uvažují, že v nejbližších dnech postaví kratom mimo zákon. Postavením kratomu do ilegality by však vnikly nesmírné škody a problémy. Regulaci přitom kromě odborné veřejnosti požadují i lidé. Dokládá to přes pět tisíc podpisů pod peticí za záchranu kratomu, kterou koncem minulého týdne vytvořila ČSAK.

“Kratom mi velice pomohl se zvládáním bolesti. Díky kratomu jsem skončil s tvrdými drogami. Trpěl jsem na časté panické ataky, které po užívání kratomu zmizely. Kratom mi pomáhá s chronickou nespavostí.” To je jeden z mnoha komentářů, které se objevily pod peticí za záchranu kratomu, kterou Česko-Slovenská Asociace za Kratom vytvořila koncem minulého týdne.

Mitragyna speciosa je druh rostliny z čeledi mořenovité. Je to tropický strom se vstřícnými jednoduchými listy a žlutavými květy v kulovitých květenstvích. Plodem jsou drobné tobolky v kulovitém plodenství. Strom se vyskytuje v nížinných tropických deštných lesích Indočíny a jihovýchodní Asie.
Ze sušených listů se v Indočíně a jihovýchodní Asii získává tradiční povzbuzující a léčivý prostředek, známý nejčastěji pod thajským názvem kratom. V závislosti na použitém množství je účinek kratomu buď stimulující, nebo euforický a tlumící. Kratom se tak často používá na tlumení mírné až středně silné bolesti. Pravidelné užívání může u některých lidí vést k vytvoření tolerance a mírně až středně silné fyzické i psychické závislosti. Tato závislost je ale znatelně slabší než u běžných opiátů jako je heroin.[2] Užívání a prodej kratomu nejsou v České republice zakázány, ale poslanci zvažují regulaci této látky, v některých zemích (primárně asijských) však je na seznamu regulovaných látek.

Wikipedia

ČSAK petici sepsala jako reakci na informaci, že vládní představitelé budou v následujících dnech rozhodovat o osudu kratomu v České republice. Petice jen za víkend nasbírala téměř pět tisíc podpisů. “Podle našich informací vláda ohledně kratomu minulý týden debatovala a vypadá to, že ve středu by mělo padnout finální rozhodnutí. Asociace se samozřejmě přiklání k možnosti adekvátní právní regulace. Jakákoli jiná varianta je v rozporu jak s míněním odborné veřejnosti, tak s racionálním uvažováním,” uvedl mluvčí ČSAK Lukáš Pfeffer.

Narážel tak na skutečnost, že jediným argumentem pro uvedení kratomu do ilegality je absence právního rámce, do nějž by bylo možné látku zařadit. Argument je nicméně postaven na mylných informacích. Potřebná legislativa je totiž již téměř hotova. Takzvaný zákon o psychomodulačních látkách vytvořila pracovní skupina pod vedením doc. MUDr. Viktora Mravčíka z Národního ústavu duševního zdraví. “Legislativa o psychomodulačních látkách, do nichž kratom spadá, je z devětadevadesáti procent hotová. Brzy bude připravena k předložení poslanecké sněmovně. Zmíněný právní rámec by vyřešil problémy, které se v České republice s užíváním kratomu pojí. Mimo jiné by zákon zajistil, aby byl kratom dostupný pouze dospělým a v kvalitě, která odpovídá potravinářským standardům,” sdělil pan docent Mravčík.

Regulace kratomu zevnitř

Pan docent Viktor Mravčík je jedním z mnoha odborníků, kteří se k cestě právní regulace přiklání. Dalšími výraznými jmény jsou například Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil Pg.Dip. nebo Doc. Ing. Martin Kuchař Ph.D. z Ústavu chemie přírodních látek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Proti globálnímu zákazu látky se postavila i Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž je kratom látkou, kterou je třeba nadále zkoumat a sledovat, nikoli zakazovat.“Kratom není pro zdravotnický systém výrazným rizikem. Naopak disponuje vlastnostmi, které nemalému množství lidí pomáhají se zdravotními obtížemi. Vždy záleží na tom, jak jej konkrétní člověk užívá,” řekl Kuchař v rozhovoru pro ČSAK.

V případě, že by Poslanecká sněmovna zákon o psychomodulačních látkách schválila, mohl by vejít v platnost v řádu měsíců. ČSAK proto do té doby vytvořila systém, jak trh regulovat zevnitř. Sestává z členství prodejců kratomu v takzvaném Sdružení prodejců, v němž se prodejci smluvně zavazují dodržovat kodex sdružení. “Součástí kodexu je mimo jiné zákaz prodeje kratomu v automatech nebo povinnost svůj produkt laboratorně testovat na přítomnost těžkých kovů a mikroorganismů. Cílem kodexu je maximální ochrana spotřebitele a regulace trhu zevnitř, než bude právní rámec v platnosti,” vysvětlil mluvčí ČSAK Pfeffer.

Kodex je rovněž z devětadevadesáti procent hotový. ČSAK pouze řeší poslední detaily, přičemž je v těsném kontaktu s prodejci, kteří mají o vnitřní regulaci enormní zájem. Již nyní se do Sdružení přihlásily desítky prodejců včetně těch největších. “Samozřejmě je to potřeba. Kratom v České republice užívají desítky tisíc lidí. Nejde o žádné marginální odvětví několika nadšenců. Proto potřebujeme jasně daná pravidla, jak k látce přistupovat. Zákaz by vůbec nic nevyřešil, naopak by mnohem více problémů vytvořil,” vyjádřil se spolumajitel eshopu Kratomia Marek Lončík.

Manželé Kordysovy

Podle průzkumu trhu kratom v České republice z různých důvodů užívá sto tisíc lidí, přičemž se v tuzemsku nachází stovky tun látky. ČSAK považuje uvedení kratomu do ilegality za velice neprozíravý krok, který by měl celou řadu neblahých následků. Například vznik obřího černého trhu a tím i úplnou ztrátu kontroly nad distribucí i kvalitou kratomu. Zákaz kratomu by také způsobil, že by se z desítek tisíc lidí ze dne na den stali zločinci.

Z ohlasů, které ČSAK shromažďuje, je totiž patrné, že lidé by vlastnictví látky riskovali i přes zákaz. “Mám vyhřezlou plotýnku, trpěl jsem na chronické migrény a po covidu i chronickou nespavostí. Tato kombinace mě vehnala do těžkých depresí. Kratom mi výrazně pomáhá s bolestmi zad, přičemž nespavost i migrény téměř vymizely. Také jsem se konečně dokopal k tomu, abych si našel terapeuta a začal svůj duševní stav řešit. Upřímně budu raději riskovat střet se zákonem, než se k všem těm problémům vrátit. Kratom má při správném užívání velký potenciál pomoci řadě lidí z těžké situace. Je nesmysl jej zakazovat,” uvedl uživatel kratomu Pavel Brzobohatý.

V České republice by tak při zavedeném zákazu tahem pera vznikly deseti tisíce manželů Kordysových, jejichž jediným prohřeškem by byly zdravotní problémy duševního nebo fyzického rázu. ČSAK proto považuje případný zákaz za ve svých příčinách neopodstatněný a v důsledcích velmi nedomyšlený krok, který by sice ulehčil práci několika úředníkům, ale za to by výrazným způsobem snížil kvalitu života desítkám tisíc lidí v republice.

ČSAK je zároveň připravena resortu, který by kratom dostal na starost, nabídnout veškerou pomoc a součinnost. Ostatně svou činností, sepsáním prodejního kodexu a jeho uvedením v chod tak již činí. Asociace se v této věci již několikrát pokusila kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví. Zatím však bez odezvy.

Foto: Wikipedia