Vítr je pohyb vzduchu způsobený nerovnoměrným zahříváním země sluncem. Nemůžete ho vidět ani uchopit, ale můžete pocítit jeho sílu. V létě vám může vysušit oblečení a v zimě vás prochladí na kost. Je dost silný na to, aby přenesl plachetnice přes oceán a vyrval ze země obrovské stromy. Vítr je významným regulátorem atmosférických podmínek, který přenáší teplo, vlhkost, znečišťující látky a prach na velké vzdálenosti po celé zeměkouli.

Možná jste i u nás v zimě zaznamenali žlutý nebo růžový sníh, většinou jde o písečný prach, který přenesl vír na naše území až ze vzdálené Sahary.

Vítr vytvářejí rozdíly v atmosférickém tlaku. Na rovníku ohřívá slunce vodu a pevninu více než na zbytku zeměkoule. Teplý rovníkový vzduch stoupá výše do atmosféry a stěhuje se k pólům. Jedná se o systém nízkého tlaku vzduchu. Současně se nad zemským povrchem směrem k rovníku pohybuje chladnější a hustší vzduch, který nahrazuje ohřátý vzduch. Jedná se o vysokotlaký systém. Větry obvykle vanou z oblastí s vysokým tlakem do oblastí s nízkým tlakem.

Hranici mezi oblastmi s vysokým a nízkým tlakem se nazývá fronta. Složité vztahy mezi frontami pak způsobují různé typy větru a počasí.

Sílu větru používáme jako lidstvo už od dávnověku jako zdroj energie. Poháněli se jimi, větrné mlýny, čerpadla, plachetnice. V dnešní době je síla větru většinou využívána pro výrobu elektrické energie. Větrné turbíny využívají lopatky k zachycení kinetické energie větru. Vítr proudí přes lopatky a vytváří vztlak, který způsobuje otáčení lopatek. Lopatky jsou spojeny s hnacím hřídelem, který otáčí elektrickým generátorem, jenž vyrábí elektřinu.